Alle børn i 3 klasse, som har bopæl i Nibe og Vokslev

eller på anden måde er knyttet hertil har mulighed for at blive    

Mini-konfirmand.

Nyt hold starter i efteråret 2021